» Kvalitetspolicy » Kvalitetsmål » Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljö mål » Miljöpolicy » MiljömålInteroc Akustik arbetsmiljö mål

Interoc Akustik AB uppfyller minst minimikraven i
lagstiftning och parts överenskommelser.

Minska ohälsa, olyckor och tillbud.

Bara anlita underentreprenörer och leverantörer som
möter Interoc Akustiks  arbetsmiljökrav.


Beslut av styrelsen 2012-11-30

interoc Akustik - news
  Projektlista
   » Se tidigare projekt