» Kvalitetspolicy » Kvalitetsmål Arbetsmiljöpolicy » Arbetsmiljö mål » Miljöpolicy » MiljömålInteroc Akustik arbetsmiljöpolicy

Interoc Akustik AB arbetar för en säker, bra och riskfri arbetsmiljö för våra anställda, kunder och leverantörer på alla våra arbetsplatser;

Interoc Akustik AB skall bedriva arbetsmiljöarbetet enligt följande grundläggande riktlinjer;

Följa gällande lagstiftning, AFS 2001:1 § 5.

Integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet på alla nivåer, skapa insikt om att beteende är avgörande och att alla olyckor är möjliga att förebygga.

Genom friskvårdsarbete stimulera och skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta sitt hälsoansvar.

Lägga stor vikt på förebyggande arbetsmiljöarbete i nära samverkan mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård.

Fortlöpande utvärdera bolagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Ansvaret finns i linjeorganisationen. Chefer och projektledare samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet och skapar en bra och säker arbetsmiljö för alla i bolaget, underentreprenörer och leverantörer genom medverkan och medansvar från alla i processen.

Beslut av styrelsen 2012-11-30

interoc Akustik - news
  Projektlista
   » Se tidigare projekt