Uppgifter vid fakturering

Pappersfaktura

Vi tar emot pappersfakturor till INTEROC AKUSTIKs fakturaadress för skanning (se adress nedan). Observera att det bara är fakturor som skickas hit. Orderbekräftelser, anbud, avtal, följesedlar och övrig post skickas till respektive kontors postadress.

INTEROC AKUSTIK AB
Ringborregatan 1 721 34 Västerås


Det finns även möjlighet att skicka fakturor i PDF-format via e-post till oss. Detta gör man till: faktura@interocakustik.se


INTEROC AKUSTIK AS 
Stortingsgatan 8 0161 Oslo

Det finns även möjlighet att skicka fakturor i PDF-format via e-post till oss. Detta gör man till: faktura_no@interocakustik.se

 

Referensperson

Interoc Akustiks referensperson samt Er referensperson ska finnas med på fakturan.

Kodsträng
En kodsträng är obligatorisk på fakturan. Vid utebliven kodsträng returneras fakturan till leverantören. Kodsträngen består av uppdragsnummer 7-9 siffror.
XXXXXXX     


Omvänd moms
Om fakturan avser en s.k byggtjänst, ska texten ”Omvänd betalningsskyldighet" finnas benämnd på fakturan. Även vårt VAT-nr (momsregistreringsnummer) SE556852608001 uppges.

 

interoc Akustik - news
  Projektlista
   » Se tidigare projekt