VÅRA UNDERTAK- OCH VÄGGSYSTEM

Ett kontor är en plats där arbete i form av olika aktiviteter utförs. Kontor består av rum, rummet omsluts av väggar och tak. Rummen möbleras för att kunna genomföra aktiviteter. Aktiviteterna styr såväl kontorets indelning i rum som möblering.

 
KONTOR ÄR:
Kontorsrum   
för enskilt arbete för en eller flera personer

Grupprum   
för mindre möten

Tyst rum   
för enskilt arbete vid ex öppna arbetsplatser

Konferensrum   
för möten i större grupper

Öppna kontorsytor   
för enskilt arbete eller för ”spontana” och planerade möten

Telefonhytt   
för tillfälligt ostört arbete i öppna kontor

”Platsbyggda rum” 
exempelvis toaletter mm

 
 
 
 
 
 
 
 

SÅ HÄR GÖR DU
1. Kartlägg verksamhet, aktiviteter, funktioner och flöden mm (med hjälp)

2. Rita planlösning och ange verksamhet i respektive rum

3. Välj lösning för undertak

4. Välj typ av glasvägg

5. Välj dörrenheter, olika dörrar och kulörer mm kan väljas till olika rum

6. Välj typ av tät vägg

 
Produktblad som PDF:
SOLID GATE » (Dörrenheter)
SLIDE GATE » (Dörrenheter)
SLIM GATE » (Dörrenheter)
PANEL WALL TRÄ » (Tät vägg)
PANEL WALL GIPS » (Tät vägg)
GLASS WALL » (Glasad vägg)
CEILING » (Undertak)
interoc Akustik - news
  Projektlista
   » Se tidigare projekt