» Kvalitetspolicy Kvalitetsmål » Arbetsmiljöpolicy » Arbetsmiljö mål » Miljöpolicy » MiljömålInteroc Akustik kvalitetsmål

Alla kunder upplever att Interoc Akustik motsvarat eller
överträffat deras förväntningar.

Alla medarbetare engagerar sig i verksamhetsutvecklingen
och ständig förbättring.

Interoc Akustik uppfyller kraven enligt ISO 9001:2008

Leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Bara anlita underentreprenörer och leverantörer
som möter Interoc Akustiks kvalitetskrav.

Beslut av styrelsen 2012-11-30

interoc Akustik - news
  Projektlista
   » Se tidigare projekt