Kvalitetspolicy » Kvalitetsmål » Arbetsmiljöpolicy » Arbetsmiljö mål » Miljöpolicy » Miljömål


Interoc Akustik kvalitetspolicy
enligt ISO 9001:2008

Interoc Akustik AB skall med anpassade lösningar och produkter tillgodose kundens behov, krav och förväntningar. Genom att leverera rätt produkt i rätt tid med rätt kompetens samt ha en god lönsamhet bygger vi långvariga relationer med såväl kunder som leverantörer. 

Sammantaget bidrar detta till lönsamhet och mervärden för kunder och leverantörer.

Interoc Akustik AB skall ständigt utveckla verksamhetssystemet efter företagets och kundernas önskemål och krav. Detta sker genom processer som är dokumenterade och som stöds av anpassade IT system samt genom att ständigt arbeta med förbättringar och korrigerande åtgärder som löpande tas fram genom rapportering, revisioner, kund- och medarbetareundersökningar.

Medarbetarna är Interoc Akustik AB:s viktigaste tillgång och det är medarbetarnas kompetens, kreativitet, engagemang och arbete som avgör om bolaget når upp till kundernas förväntningar.

Introduktioner, individuell uppföljning, medarbetaresamtal samt kompetensutveckling är därför viktiga komponenter i förbättringsarbetet.

Beslut av styrelsen 2012-11-30

interoc Akustik - news
  Projektlista
   » Se tidigare projekt