» Kvalitetspolicy » Kvalitetsmål » Arbetsmiljöpolicy » Arbetsmiljö mål » Miljöpolicy Miljömål

 


Interoc Akustik miljömål

Interoc Akustik uppfyller kraven  enligt  ISO14001:2004

Minskad miljöpåverkan genom att minimera spill.

Minskad miljöpåverkan från resor och transporter.

Minskad miljöpåverkan inom de egna kontoren.

Verka för giftfri miljö.

Bara anlita underentreprenörer och leverantörer som
möter Interoc Akustiks miljökrav.


Beslut av styrelsen 2012-11-30

interoc Akustik - news
  Projektlista
   » Se tidigare projekt