» Kvalitetspolicy » Kvalitetsmål » Arbetsmiljöpolicy » Arbetsmiljö mål Miljöpolicy » Miljömål

 


Interoc Akustik miljöpolicy
enligt ISO 14001:2004

Interoc Akustik AB arbetar för en förbättrad miljö och ekologiskt hållbar utveckling. Vi strävar efter att minska vår inverkan på miljön. Miljöhänsyn skall därför genomsyra vårt arbete. Vi ska kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som kunder och leverantörer.

Interoc Akustik AB skall bedriva miljöarbetet enligt
följande grundläggande riktlinjer;


Ta sådant ansvar för miljön så att olägenhet eller skada för natur eller person ej uppstår. Minska utsläppen genom att:

Välja bästa transportsätt ur miljösynpunkt både vad gäller produktleveranser, arbetsresor och tjänsteresor.

Minska vårt resande genom utnyttjande av ny teknik.

Motivera medarbetarna till ansvarsfullt agerande för miljön genom utbildning och information samt ta till vara medarbetarnas engagemang.

Minska vår miljöbelastning på våra kontor/lager genom att:


Hantera vårt avfall på bästa sätt.

Minska vår användning av energi.

Välja rätt material, produkter och maskiner.

Följa gällande förordningar samt medverka till ständiga förbättringar av miljöledningssystemet och lagstiftningar som minimikrav.

Beslut av styrelsen 2012-11-30

interoc Akustik - news
  Projektlista
   » Se tidigare projekt