» Kvalitetspolicy » Kvalitetsmål » Arbetsmiljöpolicy » Arbetsmiljö mål » Miljöpolicy » Miljömål

Nyskapande och kvalitet i alla led

Interoc Akustiks främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Vi kombinerar nytänkande med gedigen yrkesskicklighet och ska på så vis bygga för framtiden och ge våra kunder den slutprodukt de har rätt att begära. Detta är ett viktigt medel i den konkurrens där Interoc Akustik verkar. Därför har vi också lagt in rutiner för kvalitetssäkring i vårt projektledningssystem.

Effektivitet

Vår övergripande kvalitetspolicy bidrar till hög effektivitet som leder till en konkurrenskraftig kostnadsnivå.

Genomtänkt balans

Utvecklingen för byggmetoder och -material går i en mycket snabb takt. Därför är det viktigt att ha en genomtänkt balans mellan nytänkande och det gamla och trygga.

Långsiktiga kundrelationer

Vår grundtanke är att genomföra våra uppdrag i nära samarbete med våra kunder. Kunden är delaktig i hela planerings- och produktionsprocessen och det ömsesidiga förtroendet skapar ofta långvariga kundrelationer. 


Miljö och etik

Vår ambition är att vara ett företag som prioriterar hållbar utveckling och ett gott miljökunnande. Att bygga för framtiden innebär för oss att det vi bygger idag ska klara av morgondagens krav på god etik och ett genomtänkt miljöarbete. För att säkra detta har vi byggt in utarbetade miljörutiner i våra projektledningssystem.

 


interoc Akustik - news
  Projektlista
   » Se tidigare projekt