Inkom: 18-03
Projektid:Ombyggnation av kontor.
Plats: Köping
______________
Inkom: 18-03
Projektid:Nybyggnation av Cityförskolan
Plats: Karlstad
______________
Inkom: 18-03
Projektid:Renovering av Fria läroverket
Plats: Karlstad
______________
Inkom: 18-03
Projektid:Nybyggnation av kontor till Axis
Undertak, glaspartier, portaler.
Plats: Lund
______________
Inkom: 18-02
Projektid:Nybyggnation av Specialisttandvården KSS
Plats: Skövde
______________
Inkom: 18-02
Projektid:Ombyggnation av Akademiska sjukhuset
byggnad B11.
Plats: Uppsala
______________
Inkom: 18-02
Projektid:Nybyggnation av lägenheter
Plats: Malmö
______________
Inkom: 18-02
Projektid:Ombyggnation av bilhal.
Plats: Västerås
______________
Inkom: 18-02
Projektid:Ombyggnation för kulturverksamhet
Plats: Malmö
______________
Inkom: 18-02
Projektid: Nybbyggnation av Lindbackenskolan
Plats:Uppsala
______________
Inkom: 18-02
Projektid:Tillbyggnation av galleria. Montering
av undertak & väggbeklädnad
Plats: Eskilstuna
______________
Inkom: 18-02
Projektid:Nybyggnation av bostäder
Plats: Uppsala
______________
Inkom: 18-02
Projektid: Nybyggnation av idrottshall.
Plats: Uppsala
______________
Inkom: 18-02
Projektid:Tillbyggnad av Rådahallen.
Plats: Mellerud
Inkom: 18-01
_______________