Miljö

Miljö

Dela artikel

En byggnads påverkan på miljön under dess livscykel kan delas in i: Byggförlopp Uppvärmning Ombyggnationer Rivning

Miljöpåverkan från ombyggnationer utgörs främst av effekter från anpassningar av lokaler under byggnadens driftsperiod. Detta svarar för cirka 25 % av en byggnads totala miljöpåverkan under dess livscykel. Om lokalerna redan från början är utformade för att lätt kunna anpassas i framtiden ger detta stora positiva effekter på miljöpåverkan. Då behöver verksamheten inte heller avbrytas under pågående ombyggnation. Att bygga med systemväggar handlar om att bygga industriellt. Att bygga industriellt handlar om att bygga planerat och strukturerat.
Gör det enkelt:

Tänk dig att basen till en byggnad består av ytterväggar, kärnor av toaletter, kök, golv, undertak och smart placerade installationer.

Denna bas ska vara bestående under några hyresgästanpassningar, kanske 20 år.

Lokalerna möbleras sedan med systemväggar för att skapa arbetsplatser som är anpassade till verksamhetens aktiviteter.

Den dag verksamheten ändras demonteras systemväggarna och lokalen möbleras om.

Denna planering och systematik halverar tiden och kostnaden för en hyresgästanpassning. På samma sätt minskar det byggnadens miljöbelastning avsevärt. Om varannan anpassning sker på detta sätt skulle påverkan från ombyggnaderna kunna halveras. Samtidigt skulle byggnadens totala miljöpåverkan minska med cirka 10 % och detta dessutom till en lägre totalkostnad.

Kraven på dokumentation kring byggmaterial blir allt mer omfattande. Trenden går tydligt mot att allt fler aktörer ställer krav på sina projekt enligt olika miljökriterier. Vi jobbar med Sunda Hus och byggvarubedömningen.

Våra arbets­områden

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
Interoc Akustik Medlemsföretag