Tag Archive: slider

Interoc Akustik Koncept

Komplett helhetslösning med vårt koncept

Interoc Akustik-konceptet är ett komplett bygginredningskoncept. Det innebär prefabricerade system som snabbt och effektivt kan
monteras relativt sent i processen på en byggarbetsplats.

Vi monterar i offentliga rum som kontor, skolor, sjukhus och butiker samt även i lager och industrilokaler. Det gäller såväl nyproduktion som nutida och framtida lokal- och hyresgästanpassningar.

Tack vare att en part utför flera olika delar i processen minskar behovet av samordning. Effektivare genomförande ger bättre detaljlösningar och projektet blir mer kostnadseffektivt.

Vi bidrar med:
– Egen tillverkning och montering av täta och glasade väggsystem
– Montering av alla förekommande undertak som finns på marknaden samt väggakustik
– Eget utbud av kompletterande belysning
– Montering av plåtfasader
– Montering av beklädnadspaneler