Intern Information

Tidrapportering

Dela artikel

Vid frånvaro ska uppdragsnr. 5900000 användas. Undantag är Sjukdom: Karensdag, dag 2-14, dag 15-180 samt dag 181-. Då debiterar man sina timmar på [resultatenhet + 01000]. 

WEBBTID
Ev klämdag registreras med arbetstidsförkortning, semester eller annan frånvarokod. Om det är någon som arbetar klämdag så registreras tid för detta. Koder för ovan hittar ni när ni loggar in i PP7.LOGGA IN I PP7

MOTIONSBIDRAG
Motionsförmån-utbetalning. Företaget bidrar med 50 % av kvittobelopp, dock max 5 000 kronor per anställd och kalenderår.

Rutin för utbetalning: Belopp utbetalas efter inlämnande av blankett ”övriga utlägg” med bifogat kvitto till personalavdelningen.

På kvittot skall följande uppgifter framgå;

– Företagsnamn (motionsställe).

– Eventuell moms skall specificeras.

Motionsbidraget tidigare kallad friskvårdspeng är ej avsedd till behandlingar utan är en förmån den anställde får som skall användas till träning/motion i någon form.

 

SJUKANMÄLAN
Sjukanmälan sker dag ett till detta telefonnummer 08-428 429 13 och till närmsta chef. Anmälan gäller även vård av barn. Observera att en friskanmälan ska lämnas till samma telefonnummer, samma dag man är tillbaka på arbetsplatsen.

Om man önskar information via mail, maila då namn & e-postadress till: info@interocakustik.se
OBS! Med detta förutsatt att man läser sin mail vid minst ett tillfälle per vecka.

Våra arbets­områden

Interoc Akustik Medlemsföretag